MECA miljøsertifisert ifølge ISO 14001

2012-05-15

MECA Scandinavia AB med sine datterselskaper har blitt miljøsertifisert ifølge ISO 14001. Dette innebærer at selskapenes miljøledelsessystem oppfyller kravene i den internasjonale standarden og at det utføres et aktivt arbeid for å minimere miljøpåvirkningen.

Selskapet har i løpet av en toårs periode gått systematisk igjennom og tilpasset sin virksomhet til alle standardens forskjellige krav.

- Generelt oppfattes biler og bilkjøring som skadelig for miljøet, men vi vil gjøre vårt beste for å bidra til et så bærekraftig bilhold som mulig. Alle i organisasjonen er meget engasjerte og glade for å delta i et aktivt miljøarbeid, sier Robert Hård, miljøansvarlig i MECA.

Miljøsertifikatet innebærer blant annet at MECA jobber med kontinuerlige forbedringer og har et innarbeidet system for kontroll og dokumentasjon.

- Dette er et bevis på at vi tar miljøarbeidet på alvor, og nå kan vi med stolthet vise dette for våre kunder og samarbeidspartnere, sier Torbjörn Olsson, konsernsjef i MECA.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Torbjörn Olsson, konserndirektør, tlf. +46 70 213 0101