Bedre innlogg funksjon

2014-02-12 Trykk (Ctrl + F5) for å aktivere.

Fra i dag vil innloggsfunksjonen lagre ditt brukernavn i innloggsruten. Det vil dessuten være mulig å logge inn på Android-plattformer. Enkelte må derfor trykke (Ctrl + F5) en gang for å aktivere Log in-bildet.