Konsernledelsen


Pehr Oscarson
VD MECA Scandinavia

Magnus Rylander
CFO


Robert Hård
Personaldirektör
Bolagsjurist

Carl-Johan Åström
VD MECA SwedenTorhild Barlaup
VD MECA Norway


Peter Thersthol
Logistikdirektör

Johan Forsén
VD Preqas