ABL Autobransjens Leverandørforening

Autobransjens Leverandørforening

MECA Norway AS er aktivt medlem i Autobransjens leverandørforening (ABL), som bl.a. arbeider for verksteders rett til å konkurrere på like vilkår, og derigjennom bileieres rett til å velge fritt i et konkurrerende marked.

Autobransjens leverandørforening (ABL) er organisasjonen for frittstående importører og grossister innen bil- og motorbransjen. Medlemsbedriftene tilbyr deler, rekvisita, kjemiske produkter, utstyr til verksteder og vaskeanlegg samt service- og reparasjonstjenester.

Rask teknologisk utvikling, sterk konkurranse og skjerpelser av norsk og felleseuropeisk regelverk er sentrale stikkord for autobransjens situasjon og utfordringer. Gjennom opplæring, medlemskontakt, næringspolitisk arbeid og informasjon ivaretar foreningen viktige oppgaver på alle disse områdene.

ABL representerer bransjen i en rekke nasjonale og internasjonale fora, og arrangerer hvert tredje år landets største bilbransjeutstilling, Automessen, i samarbeid med Norges Varemesse.

Les mer om ABL’s arbeid på www.autobransjen.no og se gjerne denne korte informasjonsfilmen fra FIGIEFA, den tilsvarende foreningen for Europa, til høyre på siden.