Autobransjens Leverandørforening

MECA er aktivt medlem i Autobransjens Leverandørforening, ABL, som blant annet arbeider for bilverksteders rett til å konkurrere på like vilkår, og derigjennom bileieres rett til å velge fritt i et konkurrerende marked.

 

Autobransjens leverandørforening (ABL)

Autobransjens leverandørforening (ABL) er organisasjonen for frittstående importører og grossister innen bil- og motorbransjen. Medlemsbedriftene tilbyr deler, rekvisita, kjemiske produkter, utstyr til bilverksteder og vaskeanlegg samt service- og reparasjonstjenester.

Autobransjens Leverandørforening logoRask teknologisk utvikling, sterk konkurranse og skjerpelser av norsk og felleseuropeisk regelverk er sentrale stikkord for autobransjens situasjon og utfordringer. Gjennom opplæring, medlemskontakt, næringspolitisk arbeid og informasjon ivaretar foreningen viktige oppgaver på alle disse områdene.

ABL representerer bransjen i en rekke nasjonale og internasjonale fora

 

FIGIEFA (Automotive Aftermarket Distributors), som arbeider for å sikre fri og effektiv konkurranse innen reparasjons- og servicemarkedet, og EGEA (European Garage Equipment Association), som arbeider med kvalitet, innovasjon og informasjon innen områdene teknologi, lovgivning og internasjonal standardisering.

EU-kommisjonen har innført en konkurranserettslig ramme knyttet til reparasjons- og servicemarkedet. Her kan du lese mer om Right-to-Repair

Konkurransetilsynet har laget en egen rapport om bileieres valgfrihet ved valg av bilverksted og reservedeler. Les den her: