MECA Fondet

MECA Fondet er en tilskuddsordning som har til hensikt å bidra positivt til breddeidretten i Norge.

 

Finn ditt nærmeste MECA verksted
Vi deler ut kr. 25.000 annenhver måned

Bilverksteder som er med i MECA-kjeden kan søke MECA Fondet på vegne av ditt idrettslag.

MECA Fondet deler ut inntil kr 25 000,- til ett eller flere idrettslag annenhver måned.

Fondet ble opprettet høsten 2015 i forbindelse med at MECA inngikk avtale om hovedsamarbeid med Norges Ishockey Forbund og herrelandslaget i hockey.

Målet er å bidra til at flest mulig får anledning til å delta på et idrettstilbud i sitt lokalområde.