EU-kontroll

Alle biler over 4 år må gjennomføre EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) for å sikre en trygg og miljøvennlig bilpark.

Det er du som bileier som må sørge for at bilen din blir EU-kontrollert i tide.

Bestill time

EU-kontroll gir en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Målet med EU-kontroll å sørge for at kjøretøyene på veiene er sikre, miljøvennlige og i god stand, for å skape en tryggere og mer bærekraftig transportsektor.

EU-kontroll, også kjent som Periodisk kjøretøykontroll (PKK), er en obligatorisk kontroll som må gjennomføres på alle kjøretøy over en viss alder for å sikre at de er trygge og miljøvennlige å kjøre. EU-kontrollen er med på å forebygge ulykker og redusere miljøbelastningen fra kjøretøy.

Gjennom EU-kontroll blir ulike deler av kjøretøyet sjekket, som for eksempel bremser, lys, styring og hjuloppheng. Dersom det oppdages feil eller mangler under kontrollen, må disse utbedres innen kjøretøyet kan godkjennes. På denne måten bidrar EU-kontrollen til å sikre at kjøretøyene på veiene er i god stand og ikke utgjør en fare for hverken fører eller andre trafikanter.

Samtidig har EU-kontrollen også en miljømessig målsetting, ved å sikre at kjøretøyene oppfyller kravene til utslipp og drivstofforbruk. Dette bidrar til å redusere kjøretøyenes miljøpåvirkning og bidra til en mer bærekraftig bilpark.

Vi utfører EU-kontrollen

Våre bilverksteder er godkjent av Statens vegvesen for å utføre
Periodisk kjøretøykontroll (PKK) og våre mekanikere har kompetanse og utstyr som tilfredsstiller de krav som din bilprodusent og Statens vegvesen forventer. Vi gjennomfører EU-kontroll på bilen din og kontakter deg med pris dersom det er punkter som må utbedres

Logo Godkjent av statens vegvesen

Sjekk fristen for EU-kontroll på din bil?

Det er du som bileier som må sørge for at bilen din blir EU-kontrollert i tide. Skriv inn registreringsnummer på bilen din nedenfor og sjekk PKK fristen for din bil.

Hva koster en EU-kontroll?

Med 358 MECA bilverksteder spredt over hele Norge, vil prisene variere basert på om du velger å utføre EU-kontrollen i de store byene eller om du utfører EU-kontrollen i en liten bygd eller et lite tettsted.

Etterkontroll av Periodisk kjøretøykontroll (PKK)

Etterkontroll av Periodisk kjøretøykontroll (PKK) er nødvendig dersom bilen din ikke ble godkjent under EU-kontrollen.

Når skal tunge kjøretøy på EU-kontroll?

Lastebiler og andre tunge kjøretøyer over 7.500 kg skal kontrolleres for første gang kalenderåret etter nyregistrering.

Må jeg ha EU-kontroll på bobil og lett lastebil?

Før var bobiler pålagt å gjennomgå periodisk kjøretøykontroll (PKK) årlig, men dette endret seg i 2016. Nå er reglene for bobiler opp til 7500 tonn de samme som for personbiler.

EU-kontroll tempo 100 tilhenger

Det er nå tillatt å kjøre enkelte typer hengere og campingvogner i hastigheter opptil 100 km/t. Denne godkjenning, kjent som Tempo 100, utstedes av Statens Vegvesen.

Må jeg ha EU-kontroll på traktor?

Det er også krav om kontroll av traktorer med hastighet over 40 km/t.

Sjekk fristen for EU-kontroll

Alle biler over 4 år må gjennomføre EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) for å sikre en trygg og miljøvennlig bilpark.

Det er du som bileier som må sørge for at bilen din blir EU-kontrollert i tide.

Les mer …

Noen vanlige spørsmål om EU-kontroll

Når skal bilen på EU-kontroll?

Personbiler skal inn til Periodisk kjøretøykontroll (PKK)  første gang etter fire år og deretter annethvert år. Kjøretøy over 7500 kg. skal inn til kontroll hvert år.
Kontrollfristen er basert på førstegangsregistreringsdatoen og datoen for siste godkjente kontroll, uavhengig av registreringsnummeret. For de fleste bileiere betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil, så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente EU-kontroll.
Sjekk fristen for EU-kontroll på din bil her

Hvem utfører EU-kontroll?

EU-kontrollen får du gjennomført hos kontrollorganer som er godkjent av Statens vegvesen.
Alle MECA bilverksteder er godkjent for å utføre Periodisk kjøretøykontroll (PKK).
Se etter skiltet Godkjent bilverksted fra Statens vegvesen.

Hva sjekkes på en EU-kontroll?

På en Periodisk kjøretøykontroll (PKK) er det to deler som skal sjekkes.
Den ene er trafikksikkerhet, den andre er miljø.
I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet sikt, lys og annet elektrisk utstyr, dekk, hjul og hjuloppheng, bremser og styring. I miljødelen måles blant annet støy og eksos.

Hvor lang tid tar en EU-kontroll?

En Periodisk kjøretøy kontroll (PKK) tar ca. 60 minutter

Hva skjer om jeg ikke tar EU-kontroll innen fristen?

Det er du, som eier av kjøretøyet som er ansvarlig for at bilen blir godkjent innen fristen for Periodisk kjøretøykontroll (PKK) går ut.
Når fristen har gått ut, vil du få et bruksforbud på kjøretøyet, og blir du stoppet i kontroll vil kjøretøyet kunne bli avskiltet.

Hva betyr kodene på kontrollseddelen?

0: Punktet er kontrollert og godkjent.

1: Punktet har mangler, men rettes opp uten etterkontroll.

2: Mangler som må rettes, og krever etterkontroll av godkjent kontrollorgan.

3: Mangler som fører til kjøreforbud, og krever etterkontroll av godkjent kontrollorgan etter utbedring.

Statens vegvesen er overordnet kontrollmyndighet for EU-kontroll i Norge

Statens vegvesen gjennomfører ikke Periodisk kjøretøykontroll (PKK) selv, men det er de som godkjenner og kontrollerer de bilverkstedene som utfører EU-kontrollen.

Alle MECA bilverksteder er godkjent av Statens vegvesen for å utføre EU-kontroll