EU-kontroll traktor

Ja, det er et krav om Periodisk kjøretøykontroll (PKK) av traktorer med en hastighet over 40 km/t.

Må jeg gjennomføre EU-kontroll på min traktor?

Ja, det er et krav om Periodisk kjøretøykontroll (PKK) av traktorer med en hastighet over 40 km/t. Traktorene må inn til kontroll første gang etter fire år, og deretter annethvert år. Dette gjelder for traktorer som hovedsakelig brukes til transport eller arbeid på offentlig vei, og som oppfyller følgende kriterier:

  • Har en konstruktiv hastighet over 40 km/t
  • Er registrert første gang 1. juli 2005 eller senere
  • Har tillatt totalvekt over 3500 kg

Det er viktig å følge disse reglene for å sikre at traktoren er i god stand og trygg å bruke på veiene.

Når er fristen for din EU-kontroll på din traktor?

Skriv inn registreringsnummer på bilen din nedenfor og sjekk PKK fristen for din traktor

Unntak fra EU-kontroll for traktorer

Dersom du eier en traktor og har fått frist for obligatorisk EU-kontroll, kan du få unntak fra kontrollen dersom traktoren kun brukes i din egen primærnæring.