Etterkontroll av EU-kontroll

Ble ikke bilen EU-godkjent?
Dersom bilen din ikke ble godkjent under den Periodiske kjøretøykontrollen (PKK) er det er nødvendig med en etterkontroll. Det er ikke lov å kjøre bilen, dersom etterkontrollen ikke er gjennomført og godkjent innen fristen.

Få etterkontrollen gjort i tide.

Etterkontroll av Periodisk kjøretøykontroll (PKK) er nødvendig dersom bilen din ikke ble godkjent under EU-kontrollen. Det er viktig å rette opp eventuelle feil og mangler som ble avdekket før du kan få godkjent kjøretøyet.Etterkontrollen må gjennomføres innen den opprinnelige fristen for EU-kontrollen, eller senest to måneder etter at den ble utført.

Det er viktig å følge opp og sørge for at kjøretøyet er i god stand for å sikre din egen og andres sikkerhet på veiene. Ikke vent med å få rettet opp eventuelle mangler.

Når er fristen for EU-kontroll på din bil?

Skriv inn registreringsnummer på bilen din nedenfor og sjekk PKK fristen for din bil.

Hva koster en Etterkontroll?

Prisene på en etterkontroll etter EU-kontrollen varierer litt i forhold til hvor i landet du befinner deg, hva som må gjøres på etterkontrollen og hvilket av våre 358 MECA bilverksteder du velger.

FAQ om etterkontroll etter Periodisk kjøretøykontroll (PKK)

Når må etterkontrollen være godkjent?

Eventuelle feil og mangler på bilen må være rettet og godkjent innen den opprinnelige fristen eller senest to måneder etter at EU-kontrollen ble utført. Det er ikke lov å kjøre bilen, dersom etterkontrollen ikke er gjennomført og godkjent innen fristen

Hva koster en EU-etterkontroll

Prisene på en etterkontroll etter EU-kontrollen varierer litt i forhold til hvor i landet du befinner deg, hva som må gjøres på etterkontrollen og hvilket av våre 358 MECA bilverksteder du velger. Les mer her

Hvor lang tid tar en EU-etterkontroll?

En etterkontroll som kun tar seg for merknader fra den Periodiske kjøretøykontrollen (PKK) tar vanligvis ca. 30 minutter, men vil selvfølgelig avhenge av hvilke merknader du har fått.

Hvor kan jeg ta EU-etterkontroll?

Etterkontrollen etter mangler på  den Periodiske kjøretøykontrolle n (PKK) får du gjennomført hos kontrollorganer som er godkjent av Statens vegvesen. Alle MECA bilverksteder er godkjent for å utføre EU-etterkontroll.

Hva betyr manglene etter EU-kontrollen?

Mangler med kode 2 betyr at det er mindre alvorlige feil eller mangler på kjøretøyet som ikke nødvendigvis gjør det farlig å bruke, men som likevel må utbedres, innen fristen, før kjøretøyet kan godkjennes.

Mangler med kode 3 betyr at det er alvorlige feil eller mangler på kjøretøyet, noe som gjør det trafikkfarlig å bruke. Kjøretøyet vil få bruksforbud inntil feilene er rettet og kjøretøyet godkjennes på en EU-etterkontroll. Det er viktig å ta disse manglene på alvor og ikke bruke kjøretøyet før feilene er utbedret.

Hva sjekkes på EU-etterkontrollen?

På etterkontrollen vil det kontrolleres at manglene avdekket ved den Periodiske kjøretøykontrollen (PKK) er utbedret og at bilen din dermed oppfyller de strenge sikkerhets- og miljøkrav som gjelder for personbiler. Akkurat som for EU-kontrollen må etterkontrollen utføres av et godkjent bilverksted innen fristen utløper.