Pris Etterkontroll

Pris på en Periodisk kjøretøykontroll (PKK) kan variere avhengig av om du velger å utføre EU-kontrollen i de store byene, i en liten bygd eller et lite tettsted.

Hva koster en Etterkontroll?

Prisene på en etterkontroll etter EU-kontrollen varierer litt i forhold til hvor i landet du befinner deg, hva som må gjøres på etterkontrollen og hvilket av våre 358 MECA bilverksteder du velger.

Noen bilverksteder kan ha gratis etterkontroll, hvis PKK-kontrollen har vært tatt hos dem, mens andre bilverksteder har halv pris på etterkontroll hvis du har tatt service og har tatt Eu-kontrollen på deres verksted.

For å få en nøyaktig pris på EU-kontrollen til din bil, kan du enkelt bruke vår online bookingportal. Der kan du sammenligne priser på bilverksteder i nærheten av deg og velge det bilverkstedet som passer best for deg og din bil.

Mekaniker utfører EU-kontroll på et MECA bilverksted

Nye regler for EU-kontroll

«Husk at eventuelle feil og mangler på bilen etter utført EU-kontroll også må være rettet og godkjent i en Etterkontroll innen fristen for den den opprinnelige EU-kontrollen eller senest to måneder etter at EU-kontrollen ble utført.»

Når er fristen for EU-kontroll på din bil?

Skriv inn registreringsnummer på bilen din nedenfor og sjekk PKK fristen for din bil.

Statens vegvesen er overordnet kontrollmyndighet for EU-kontroll i Norge

Statens vegvesen gjennomfører ikke Periodisk kjøretøykontroll (PKK) selv, men det er de som godkjenner og kontrollerer de bilverkstedene som utfører EU-kontrollen.

Alle MECA bilverksteder er godkjent av Statens vegvesen for å utføre EU-kontroll