Pris EU-kontroll

Pris på en Periodisk kjøretøykontroll (PKK) kan variere avhengig av om du velger å utføre EU-kontrollen i de store byene, i en liten bygd eller et lite tettsted.

Hva koster en EU-kontroll?

Prisene på EU-kontroll kan variere noe, avhengig av hvor i landet du befinner deg og til hvilket  bilverksted du velger.

Med 358 MECA bilverksteder spredt over hele Norge, kan prisene variere basert på om du velger å utføre EU-kontrollen i de store byene som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger eller om du utfører EU-kontrollen i en liten bygd i Gudbrandsdalen, et tettsted innerst i Sognefjorden eller på en øy utenfor Lofoten.

For å få en nøyaktig pris for EU-kontrollen på din bil, kan du enkelt bruke vår online bookingportal. Der kan du sammenligne priser på verksteder i nærheten av deg og velge det bilverkstedet som passer best for deg og din bil.

Hva er gjennomsnittprisen på en EU-kontroll?

Å beregne gjennomsnittsprisen på en Periodisk kjøretøykontroll (PKK) på landsbasis kan være vanskelig, da noen bilverksteder opererer med minstepris, noen verksteder bruker fastpris og andre bilverksteder igjen skiller på både bilmerke og om bilen bruker bensin, diesel eller er en elbil. Men for en vanlig personbil i en gjennomsnittlig norsk by, ligger prisene vanligvis mellom 800 og 1500 kroner. Derfor kan vi anslå at gjennomsnittsprisen for en EU-kontroll i 2024 vil være rundt 1000 kroner.

Mekaniker utfører EU-kontroll på et MECA bilverksted

Er det dårligere kvalitet på EU-kontrollen på de billigste bilverkstedene?

Det er viktig å merke seg at alle verksteder som utfører EU-kontroll må være godkjent av Statens vegvesen og følge de samme kriteriene.

Derfor skal kvaliteten på EU-kontrollen være den samme uavhengig av pris. Verkstedene kan konkurrere på pris, beliggenhet, hvor lang tid det tar og servicen de tilbyr, men kvaliteten på EU-kontrollen du får utført skal være den samme uansett hvor du velger å utføre den.

Våre erfarne mekanikere står klare til å utføre EU-kontrollen på din bil og sørge for at den er trygg og klar for veien.

Besøk et av våre godkjente MECA bilverksteder for en pålitelig og kvalitetssikret EU-kontroll.

Nye regler for EU-kontroll

I 2019 ble det innført nye regler for EU-kontroll. Den størst endringen for deg som bileier var nok tidsfristen. Nå kan du ta EU-kontrollen når du selv ønsker, så lenge du får den utført innen fristen.

«Husk at eventuelle feil og mangler på bilen etter utført EU-kontroll også må være rettet og godkjent i en Etterkontroll innen fristen for den den opprinnelige EU-kontrollen eller senest to måneder etter at EU-kontrollen ble utført.»

Men du har nok også merket at prisen på EU-kontroller har blitt noe dyrere. Dette kom som følge av strengere krav til rapportering og kontrollrutiner, at verkstedene måtte gå til anskaffelse av nytt og nødvendig utstyr, men også nye krav om en egen opplæring for de som utfører EU-kontrollen. Der det tidligere bare var bare krav til virksomheten som utfører kontrollen, er det nå krav om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere.
Summen av alle disse nye reglene til sammen medførte på landsbasis en gjennomsnittlig prisøkning for EU-kontroll på ca. 40 %

Ble ikke bilen EU-godkjent?

Dersom bilen din ikke ble godkjent under den Periodiske kjøretøykontrollen (PKK) er det er nødvendig med en etterkontroll.

Eventuelle feil og mangler på bilen må være rettet og godkjent innen fristen for den den opprinnelige EU-kontrollen eller senest to måneder etter at EU-kontrollen ble utført.
Det er ikke lov å kjøre bilen, dersom etterkontrollen ikke er gjennomført og godkjent innen fristen.

Når er fristen for EU-kontroll på din bil?

Skriv inn registreringsnummer på bilen din nedenfor og sjekk PKK fristen for din bil.

Statens vegvesen er overordnet kontrollmyndighet for EU-kontroll i Norge

Statens vegvesen gjennomfører ikke Periodisk kjøretøykontroll (PKK) selv, men det er de som godkjenner og kontrollerer de bilverkstedene som utfører EU-kontrollen.

Alle MECA bilverksteder er godkjent av Statens vegvesen for å utføre EU-kontroll