EU-kontroll bobil og lett lastebil

Før var bobiler pålagt å gjennomgå periodisk kjøretøykontroll (PKK) årlig, men dette endret seg i 2016. Nå er reglene for bobiler opp til 7500 tonn de samme som for personbiler.

Bobiler og lette lastebiler må nå gjennom EU-kontroll hvert andre år.

Bestill time

EU-kontroll av bobiler og lette lastebiler gir en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Målet med en periodisk kjøretøykontroll (PKK) er å sørge for at alle kjøretøy på veiene er sikre, miljøvennlige og i god stand, for å skape en tryggere og mer bærekraftig transportsektor. Dette gjelder også for bobiler og lette lastebiler

EU-kontroll, også kjent som Periodisk kjøretøykontroll (PKK), er en obligatorisk kontroll som må gjennomføres på alle kjøretøy over en viss alder for å sikre at de er trygge og miljøvennlige å kjøre. EU-kontrollen er med på å forebygge ulykker og redusere miljøbelastningen fra kjøretøy.

Gjennom EU-kontroll blir ulike deler av bobilen eller lett lastebilen sjekket, som for eksempel bremser, lys, styring og hjuloppheng. Dersom det oppdages feil eller mangler under kontrollen, må disse utbedres innen bobilen eller lett lastebilen kan godkjennes. På denne måten bidrar EU-kontrollen til å sikre at alle kjøretøyene på veiene vår er i god stand og ikke utgjør en fare for hverken fører eller andre trafikanter.

Samtidig har EU-kontrollen også en miljømessig målsetting, ved å sikre at også bobiler og lette lastebiler oppfyller kravene til utslipp og drivstofforbruk. Dette bidrar til å redusere kjøretøyenes miljøpåvirkning og bidra til en mer bærekraftig bilpark.

Sjekk fristen for EU-kontroll på din bobil

Alle biler over 4 år må gjennomføre EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) for å sikre en trygg og miljøvennlig bilpark.

Det er du som bileier som må sørge for at bilen din blir EU-kontrollert i tide.

Les mer …

Hva koster en EU-kontroll på bobil eller lett lastebil?

Med 358 MECA verksteder på forskjellige steder rundt om i Norge så vil prisene på en periodisk kjøretøykontroll (PKK) av bobil og lett lastebil variere noe fra bilverksted til bilverksted.

Vi utfører EU-kontrollen

Våre bilverksteder er godkjent av Statens vegvesen for å utføre Periodisk kjøretøykontroll (PKK) på alle kjøretøyer, også bobiler og lette lastebiler. Våre mekanikere har kompetanse og utstyr som tilfredsstiller de krav som din bilprodusent og Statens vegvesen forventer. Vi gjennomfører EU-kontroll på bobilen din og kontakter deg med pris dersom det er punkter som må utbedres.

Logo Godkjent av statens vegvesen

Spørsmål og svar om EU-kontroll av bobil og lett lastebilder

Hva sjekkes på en EU-kontroll av bobil?

EU-kontrollen for bobil deles inn i to hoveddeler akkurat som på EU-kontroll for personbiler. Trafikksikkerhet og miljø.

Under trafikksikkerhetsdelen blir elementer som lys, sikt, hjul, sikkerhetsbelter og bremser inspisert.

Miljødelen omfatter måling av støy og utslipp av avgasser.

Må jeg ha EU-etterkontroll av bobilen?

Etterkontroll av Periodisk kjøretøykontroll (PKK) er nødvendig dersom bobilen din ikke ble godkjent under EU-kontrollen.

Er bobil en personbil eller en buss?

Hvis campingbilen din er registrert med kode M1 i vognkortet, betraktes den som en personbil. Er bobilen din registrert med kode M2 eller M3, anses den derimot som en buss.

Hva er betyr 2’er feil på EU-kontroll?

Mangelkode 2 betyr at kjøretøyet har mangler som må rettes, og krever etterkontroll av godkjent kontrollorgan innen fristen for EU-kontrollen utløper.

Eksepler på feilkoder etter EU-kontroll:

0: Punktet er kontrollert og godkjent.

1: Punktet har mangler, men rettes opp uten etterkontroll.

2: Mangler som må rettes, og krever etterkontroll av godkjent kontrollorgan.

3: Mangler som fører til kjøreforbud, og krever etterkontroll av godkjent kontrollorgan etter utbedring.