EU-kontroll tunge kjøretøy

Lastebiler og andre tunge kjøretøyer over 7.500 kg skal ha Periodisk kjøretøykontroll (PKK) første gang kalenderåret etter nyregistrering.

Når skal jeg ha EU-kontroll på min lastebil?

Lastebiler og andre tunge kjøretøyer over 7.500 kg skal ha Periodisk kjøretøykontroll (PKK) første gang kalenderåret etter nyregistrering. Deretter skal tunge kjøretøy EU-kontrolleres én gang per år.

Dette gjelder:

  • Busser
  • Lastebiler
  • Personbiler med tillatt totalvekt over 7.500 kg
  • Tilhengere med tillatt totalvekt over 3.500 kg

I tillegg gjelder samme regler for drosjer, ambulanser og andre biler som er registrert for ti personer eller mer.

Sjekk fristen for EU-kontroll på tyngre kjøretøy?

Skriv inn registreringsnummer på din tungbil nedenfor og sjekk fristen for Periodiskkjøretøykontroll (PKK).

Hva koster en EU-kontroll på tunge kjøretøy?

Prisene på en EU-kontroll for tunge kjøretøy vil variere i forhold til hvor i landet du tar kontrolle, hvilket kjøretøy du har og hvilket av våre MECA Tungbiverksteder du velger.

Les mer…

Må jeg ha EU-etterkontroll av tunge kjøretøy?

Etterkontroll av Periodisk kjøretøykontroll (PKK) er nødvendig dersom Lastebilen eller andre tunge kjøretøyer over 7.500 kg. ikke ble godkjenti EU-kontrollen for tunge kjøretøy.

Les mer…

Må jeg har EU-kontroll tungbil henger?

Lastebiler og andre tungbiler med tilhengerfeste og/eller svingskive skal til EU-kontroll én gang per kalenderår for å sikre en trygg og miljøvennlig bilpark.

Les mer…

MECA Tungbil logo

Periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy redusere risikoen for ulykker.

Tryggere veitrafikk

Periodisk kjøretøykontroll av tunge kjøretøy er viktig for å sikre at de oppfyller nødvendige sikkerhetskrav og er i god stand. Noe som igjen gir oss en tryggere veitrafikk og redusere risikoen for ulykker.

Ta EU-kontroll på din lastebil, buss eller vogntog hos MECA Tungbil innen fristen!