EU-etterkontroll Tungbil

Dersom lastebilen, semi-traileren eller bussen din ikke ble godkjent under den Periodiske kjøretøykontrollen (PKK) er det er nødvendig med en etterkontroll for Tungbil.

Det er ikke lov å kjøre tyngre kjøretøy, dersom etterkontrollen ikke er gjennomført og godkjent innen fristen

Ble ikke lastebilen EU-godkjent?

Dersom lastebilen, semi-traileren eller bussen din ikke ble godkjent under den Periodiske kjøretøykontrollen (PKK) er det er nødvendig med en etterkontroll for Tungbil. Det er viktig å rette opp eventuelle feil og mangler som ble avdekket før du kan få godkjent kjøretøyet. Etterkontrollen for tungbil må gjennomføres innen den opprinnelige fristen for EU-kontrollen, eller senest to måneder etter at den ble utført.

Det er viktig å følge opp og sørge for at kjøretøyet er i god stand for å sikre din egen og andres sikkerhet på veiene. Det er ikke lov å kjøre tyngre kjøretøy, dersom etterkontrollen ikke er gjennomført og godkjent innen fristen.

Bestill time på ditt nærmeste MECA Tungbilverksted i dag!

Sjekk fristen for EU-kontroll på tyngre kjøretøy?

Skriv inn registreringsnummer på din tungbil nedenfor og sjekk fristen for Periodiskkjøretøykontroll (PKK).

Hva koster en Etterkontroll for Tungbil?

Med over 30 MECA Tungbilverksteder på forskjellige steder rundt om i Norge så vil prisene på en EU-etterkontroll av tunge kjøretøy variere fra bilverksted til bilverksted.

 

Finn ditt nærmeste MECA Tungbilverksted

MECA Tungbilkart

FAQ om etterkontroll etter Periodisk kjøretøykontroll (PKK) på tunge kjøretøy

Når må etterkontrollen på Tunge kjøretøy være godkjent?

Eventuelle feil og mangler på lastebilen eller bussen må være rettet og godkjent innen den opprinnelige fristen eller senest to måneder etter at EU-kontrollen for tunge kjøretøy ble utført.
Det er ikke lov å kjøre bilen, dersom etterkontrollen for tungbil ikke er gjennomført og godkjent innen fristen.

Hva koster en EU-etterkontroll for tunge kjøretøy?

Med over 30 MECA Tungbilverksteder på forskjellige steder rundt om i Norge så vil prisene på en EU-etterkontroll av tunge kjøretøy variere fra bilverksted til bilverksted. Les mer…

Hvor lang tid tar en EU-etterkontroll på tungbil?

En etterkontroll på tunge kjøretøy som kun tar seg for merknader fra EU-kontrollen tar ikke så lang tid, men vil selvfølgelig avhenge av hvilke merknader du har fått.

Hvor kan jeg ta EU-etterkontroll? på tunge kjøretøy?

EU-etterkontrollen på tunge kjøretøy får du gjennomført hos kontrollorganer som er godkjent av Statens vegvesen. Alle MECA Tungbilverksteder er godkjent for å utføre EU-etterkontroll.

Hva sjekker Tungbilverkstedet på etterkontrollen?

På etterkontrollen for tunge kjøretøy vil det kontrolleres at manglene avdekket ved EU-kontrollen er utbedret og at lastebilen eller bussen din dermed oppfyller de strenge sikkerhets- og miljøkrav som gjelder for tunge kjøretøyer. Akkurat som for EU-kontrollen må etterkontrollen utføres av et godkjent bilverksted.