– Lite ståtid er viktig for fersk mjølk

Mjølk er ferskvare og “ståtid” er et nøkkelord for transportlederen ved Tine Tanktransport på Tynset. På MECA Alvdal får han hjelp til å holde virksomheten flytende.

Tine sjjåfør hos MECA Tungbil

“Sjuogtredve mil nordover, litt øst og oppover”… Vi er ikke i Flåklypa, men i Kjell Aukrusts fødested Alvdal – “sjølberga med både dampysteri og campingplass…”.

I MECA Tungbils verkstedhall står Roar Kvilvang. Ikke meieribestyrer, men transportleder i Tine Tanktransport i nabokommunen Tynset.

Verkstedet klarer seg godt uten Reodor Felgen, forsikrer Roar Kvilvang. Det er hit Tine kjører de ni tungbilene når det trengs service eller reparasjoner.

– Mjølk er ferskvare og vi kjører hele uka 24/7 365 dager i året. Dermed er det av stor betydning å ha utstyr som fungerer til enhver tid, sier Roar Kvilvang.

“Her får vi gjort ting til rett tid til avtalt riktig pris. Med stor kapasitet og god tilgang på deler, betyr det lite ståtid og bedre økonomi.”

Roar Kvilvang om MECA Tungbil, Alvdal

Ståtid – et nøkkelord

60-åringen begynte som sjåfør i Tine meieri på Tynset i 1988. I flere år hentet han mjølk fra bøndene i Nord-Østerdal og Røros-området. Siden har det blitt meieri- og logistikk-utdannelse – og de siste 15 årene har han vært transportleder for Tine Tanktransport med både personal- og budsjett-ansvar.

– Vi vil jo ikke ha for mye utstyr som koster – dermed er ståtid et nøkkelord. At bilene ikke står lenger enn nødvendig på verksted for service og reparasjon, har stor betydning for flyten i transporten.

– Å hente fra gårdene – og levere til meieriene, betyr et evig tidspress?

– Ja, vi kjører jo ferskvare. Det vi ikke får gjort i dag, er for seint i morgen. Derfor er vi avhengige av å få utstyret klargjort så fort som mulig. Vi vil unngå kjøring på ugunstige tider som koster ekstra, sier Kvilvang og legger til:

– MECA er en del av kjeden for at dette skal gå flytende – bokstavelig talt.
Med ni tankbiler som totalt kan veie 60 tonn med henger og last, inn transporterer Roar Kvilvangs sjåførgjeng på 20 ansatte, mjølk fra drøyt 300 produsenter i Nord-Østerdal og Røros-området. Det meste leveres mottaksanlegget på Alvdal, men noen lass går også sørover til Brumunddal og Oslo.

– I en del tilfeller er det umulig å komme fram til gårdene med henger, men at vi kan pumpe på hengeren og videre frakte 37 000 liter mjølk på ett vogntog, hjelper mye. Vi får med oss mer mjølk og har spart ganske mye på ett år etter at totalvekta på en tungbiltransport ble økt til 60 tonn.

Roar Kvilvang, Tine Tanktransport Tynset foran lastebilen sin inne på MECA Tungbil, Alvdal

Tilliten er viktig

For Tine Tanktransport er servicen og hjelpen de får fra MECA på Alvdal alfa og omega.

– Hva betyr tilliten til MECA for Tine Tanktransport?

– Tillit har naturligvis stor betydning. Det er viktig i forhold til både service og reparasjoner. Vi må vite at de da gjør jobben og ikke så mye annet – at en planlagt service og reparasjon blir gjort til riktig pris og tid.

At verkstedet ligger bare et par mil sørover langs riksvei 3 fra Tynset, gjør hverdagene enklere for Roar Kvilvang og hans sjåførstab.

– Vi har vært heldige så langt og kommet oss til verksted uten bruk av veihjelp. Da klarer vi oss stort sett med MECA Alvdal. Mye av innhentingen av mjølk gjøres på dagtid. Er det ting som burde vært reparert, får vi hjelp på vei til mottaket. Aller viktigst er tida fra kontorstengetid – at vi får utstyret klart til neste dag.

– Men skjer det noe ad-hoc vet vi at vi kan stikke innom å få god service.

Personlige relasjoner

– MECA Tungbil utfører også de årlige EU-kontrollene som kreves. Hvilken verdi har det?

– At vi kan ordne alt på en plass har selvsagt stor betydning. At de får gjort det som skal gjøres raskt slik at ståtiden blir kortest mulig. Blir ståtiden for lang, får vi ikke brukt utstyret og i verste fall måtte ta inn utstyr fra andre områder – eller ha mer reserveutstyr. Og det koster penger.

Transportlederen hos Tine Tanktransport på Tynset er ikke den eneste i staben som har skapt en relasjon til gjengen på MECA

– Du får jo et personlig forhold til ansatte og ledelse. Begge parter vet hvem vi prater med og vet hva vi forventer. Det gir trygghet – og igjen tillit, sier Roar Kvilvang.