Lytt til Forbrukerrådet

Lytt til Forbrukerrådet - Frittverkstedvalg - Pål Anders Ullevåldseter

DU HAR FRITT VERKSTEDVALG – OG GARANTIEN RYKER IKKE!

Pris har en økende betydning i valg av verksted, men så mange som tre av ti tror at fabrikkens nybilgaranti bortfaller dersom man velger bort merkeforhandleren.

Les rådene til en forbrukeradvokat, en bransjemann – og få en pep-talk av Pål Anders Ullevålseter: Ditt verkstedvalg er fritt!

 

Visste du at fritt verkstedvalg er en rettighet alle bileiere har?
Det betyr at bilens nybilgaranti fremdeles gjelder som før om du velger et annet verksted enn der du kjøpte bilen. Fortsatt er det mange som tror at intervallservice og reparasjoner av bilen må gjøres hos merkeforhandler. Men ditt verkstedvalg er fritt!

FRITT VERKSTEDVALG betyr at du fremdeles har full garanti- og reklamasjonsrett på bilen, enten du benytter et merkeverksted eller et frittstående verksted når du tar service.
TRE KRAV som gjelder – og som alle MECA-verkstedene oppfyller:
  1. Dokumentasjon på jobben
  2. Deler av original kvalitet
  3. Godkjent av Statens Vegvesen

Forbrukerjurist og seniorrådgiver forteller om Fritt verkstedvalg

Forbrukerrådet bekrefter

Det er en sak som opptar Forbrukerrådet, og som forbrukerjurist Thomas Iversen følger:

– Har Forbrukerrådet inntrykk av at norske bileiere er flinke nok til å benytte seg av muligheten?
– Vår opplevelse er at mange er klar over friheten til å velge, og gjerne sjekker priser flere steder. Vi har likevel sett flere undersøkelser som viser at mange fortsatt tror at garantien ryker hvis de velger et frittstående verksted. Det er feil, men jeg skjønner at folk kan tro det, svarer Thomas Iversen, og fortsetter:
– Forbrukerrådet har gjennom vår bilgaranti-guide fulgt med på om noen aktører krever service på merkeverksted for å opprettholde nybilgarantien. Vi ser hver gang vi går igjennom nybilgarantier systematisk, at enkeltaktører har vilkår som kan gi inntrykk av at verkstedsvalget ikke er fritt.

– Mener dere muligheten til fritt verkstedvalg er godt nok kjent i markedet?
– Vi markedsfører denne rettigheten når vi kan, men den kan helt klart bli bedre kjent. Fritt verkstedsvalg er bra for konkurransen, og bør føre til at prisene på verkstedtjenester går ned, svarer Iversen, før han legger til:
– Det var konkurransehensyn som i sin tid var grunnlaget for at reglene om fritt verkstedsvalg for motorvogner ble innført. Vårt beste tips er å be om tilbud på service eller reparasjon fra tre aktører, hvis det går, og be om dokumentasjon når jobben er gjort, sier Iversen.

Bruk av frittstående verksteder mindre utbredt i Norge.
En internasjonal undersøkelse viser at norske bileiere benytter seg av frittstående verksteder som alternativ til merkeverksteder i langt mindre grad enn i en del andre land det er naturlig å sammenligne med.

– Har Forbrukerrådet noen tanker om årsaker til dette?
– Mange i Norge har kjøpt nye elbiler i de siste årene. Du skal ikke se bort ifra at mange velger merkeverksted fordi man føler at det gir en ekstra trygghet når elbilen skal inn på service, sier Thomas Iversen.
– Er bruken av frittstående verksteder noe som dukker opp ofte i klagesaker til Forbrukerrådet?
– Vi får av og til spørsmål om garantibortfall ved bruk av frittstående verksteder, men problemstillingen er ikke høyt opp på radaren når det gjelder forbrukerhenvendelser, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL)

Lojalitetsbindinger

Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL), har en del interessante tall i sammenhengen:
– Allerede i 2002, for mer enn 20 år siden, fastslo Europakommisjonen at uavhengige verksteder kan utføre regelmessig vedlikeholds service og reparasjonsarbeid i garantiperioden, sier han – før han tilføyer:
– Det har dessverre gått for sakte fremover med kunnskap om dette hos den jevne bileier, men vi er i alle fall kommet så langt nå at seks av ti har fått med seg at frittstående verksteder kan stemple serviceheftet for intervallservice.

Til gjengjeld viser en undersøkelse ABL gjennomførte for en tid siden at så mange som tre av ti trodde at fabrikkens garanti bortfaller dersom man velger frittstående verksted eller kjede, opplyser Arild Hansen.
– At det ennå er såpass stor usikkerhet omkring dette hos publikum, er skuffende, sier Arild Hansen.

– Dette har vel også noe å gjøre med holdninger som er etablert over lang tid?
– Ja, oppfatningen har jo vært at service skulle skje hos merkeforhandler, og etablerte relasjoner er ofte lojalitetsskapende. Samtidig er det også sånn at vi lett fortsetter hos leverandører vi er fornøyde med – uansett hva det gjelder. Det er også tydelig at lojalitetsbindingen er sterkere så lenge garantien er i kraft, mener Hansen.

Pris viktigere

Han presiserer at en forutsetning for likeverdig bruk av frittstående verksted er at verkstedet er godkjent av Statens vegvesen – såkalt «Bilverksted 01».
Når du velger en av de over 360 offentlig godkjente MECA-bilverkstedene kan du være sikker på at alt arbeid utføres i henhold til bilens krav – og med nybilgarantien i behold.

Arild Hansen legger til at han tror pris vil bli en stadig viktigere faktor for verkstedvalg i fremtiden:
– Ja, pris vil ha økende betydning. I vår undersøkelse ser vi allerede at pris er desidert viktigste faktor ved valg av verksted.
– Det som er viktig her, er at bileiere i større grad begynner å ringe rundt og sjekke priser og vilkår. I dag sjekker allerede rundt halvparten av bileierne pris hos flere verksteder.
– Vi ser dessuten at flertallet mener det ikke er noen kvalitetsforskjell på jobben som blir gjort på et frittstående verksted i forhold til et merkeverksted, forteller Arild Hansen.

God dokumentasjon er også viktig

– Er det nok at det frittstående verkstedet også er godkjent for at nybilgarantien skal opprettholdes?
– Ja, men god dokumentasjon er også viktig. Bileier må i en gitt situasjon kunne dokumentere at service er tatt i tide – og at den er utført innenfor fabrikkens spesifikasjoner, for eksempel med den oljetypen bilprodusenten har spesifisert. Det finnes fortsatt snubletråder, legger Hansen til.

– Så det gjenstår fortsatt behov for informasjon?
– Ja, dette er stadig et langt lerret å bleke. Vi har allerede brukt store ressurser på dette, også fordi det tidligere var mye skremselspropaganda i mange bilmerkers servicehefter. Dette har krevd at den frie bransjen må være like flinke som merkeforhandlerne, slik at kundene kan føle den samme tryggheten her.

Reparere mer

Han fastslår at det har skjedd en revolusjon hos de frittstående verkstedene de siste årene:
– Ikke minst på elbil er de frie verkstedene blitt veldig flinke, blant annet på batteriteknologi. Elbilens fremvekst ser dessuten ut til å endre folks syn på mekanikeren, slik at vi i tiden fremover i stigende grad må lære oss til å reparere mer enn bare å skifte ut deler, avslutter Hansen.

MECA ønsker å ta et bransjeansvar for de frie verkstedene og har laget flere filmer med Pål Anders Ullevålseter for å belyse temaet.

Video med Pål Anders Ullevålseter