Norges mest etterspurte bil i 2023

Over 500.000 kjøpte Norges mest etterspurte bil i 2023

Det er bruktbilen som er Norges mest solgte bil. Uansett hvor mange nye biler Tesla, Volkswagen og Toyota selger, kan de aldri komme i nærheten.

I 2023 var det 506.978 som handlet bruktbil her i landet, bare ca. 22.000 færre enn i rekordåret 2021 (528.962). Det viser statistikken over eierskifter fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Det store antallet bruktbiler som skifter eier bidrar også til at det vanligvis er bruktbilhandel som topper listen over klagesaker hos Forbrukerrådet. Slik var det også i 2023, da Forbrukerrådet meldte om 4.594 klagesaker på bruktbil, nesten 2.000 flere klager enn husleie, som var nest mest påklaget.

Fra 1. januar i år er det gjort flere endringer i forbrukerkjøpsloven for å styrke forbrukernes rettigheter, forteller juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

Fjoråret ga til dels store svingninger i bruktbilprisene – særlig for store og dyre elbiler, som for eksempel Audi e-tron.

Fjoråret ga til dels store svingninger i bruktbilprisene – særlig for store og dyre elbiler, som for eksempel Audi e-tron. (Foto: Frank Williksen)

Endringer i forbrukerkjøpsloven

Kun ett reparasjonsforsøk

– En viktig endring, er at forbrukerne nå har rett på digitale oppdateringer av produkter med nødvendig programvare – også i biler. Forbrukeren får rett på oppdateringer i hele produktets levetid, og minst i fem år, sier Iversen,

– Et annet viktig punkt er at antallet reparasjonsforsøk selger har rett til å gjennomføre er redusert fra to til ett. Selger kan imidlertid få prøve igjen dersom dette er rimelig i forhold til eksempelvis miljø- eller bærekrafthensyn. Hvis selgeren ikke har flere reparasjonsforsøk igjen, har forbrukeren rett på prisavslag eller pengene tilbake, sier han videre.

«Som den er»

– En viktig endring i loven, er dessuten at fristen for når feil kan oppstå og kunne betraktes som en mangel, er utvidet fra tidligere seks måneder til nå to år. Det er selger som eventuelt må bevise at feilen ikke er en mangel i denne to-års perioden, sier Thomas Iversen. Han er ellers fornøyd med forbrukerkjøpsloven fastslår at det ikke lenger er tillatt for bilforhandlere og andre næringsdrivende å selge en bruktbil «som den er» til en privatperson.
– Dette betyr at selger dermed får et større ansvar for å informere korrekt om mulige feil eller mangler ved en bil.
Jeg presiserer likevel at forbrukerkjøpsloven ikke gjelder ved bilhandel mellom private, der er det kjøpsloven og avtalen mellom partene som er alfa og omega. Formuleringen «selges som den er» kan fortsatt brukes i en slik sammenheng, men man bør være klar over at den ikke fritar for alt ansvar. Tilbakeholdt eller feil informasjon, og at bilen er dårligere enn kjøper hadde grunn til på forvente, kan fortsatt utløse krav, understreker Thomas Iversen.

Bruktbilen er Norges mest solgte bil med mer enn en halv million eierskifter hvert år.

Bruktbilen er Norges mest solgte bil med mer enn en halv million eierskifter hvert år. (Ill.foto) (Foto: iStock)

God fart på bruktbilmarkedet

Noe som var med på å prege bilåret 2023, var et kraftig fall i nybilsalget. Flere faktorer var årsak til dette: Høyere rentenivå, dyr strøm og generelt kraftig prisstigning var noen av de viktigste driverne. Lavt nybilsalg førte imidlertid til at aktiviteten i bruktbilmarkedet holdt seg meget høy også i 2023. Mens gjennomsnittlig antall eierskifter pr. år i perioden 2000 – 2022 var 416.958, var antallet i 2023 hele 506.978, viser statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken.
Fjoråret var for øvrig det første hele året da omregistreringsavgiften var lik for alle typer drivlinjer, uten særfordeler for elbiler. Avgiften er nå inndelt i to vektklasser – over eller under 1.200 kilo – og tre aldersspenn: Biler registrert første gang 2022-2019, 2018-2011 og 2010 og eldre.

Markert nedgang

Spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Andelen eierskifter årlig av den totale bilparken ligger rundt 17-18 prosent, forteller spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i Opplysningsrådet for Veitrafikken. (Foto: OFV)

OFVs statistikk viser tydelig den kraftige veksten for elbiler også på eierskifter. Av alle personbiler – utenom elbiler – med egenvekt over 1.200 kilo av årsmodeller 2011 – 2018 var det i 2022 147.639 eierskifter. Eierskifte av elbiler over 1.200 kilo av de samme årgangene utgjorde samtidig mer beskjedne 29.877 biler. Ser vi på årgangene 2019-2022 med vekt over 1-200 kilo, er tallene vesentlig endret: 55.954 elbiler og 37.266 utenom elektriske.
– Vi ser en markant nedgang i bestanden av bensin- og dieselbiler de senere årene, med tilsvarende nedgang i eierskifter for disse. Denne trenden vil fortsette med den stadig økende andelen elbiler av samlet bilpark, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i OFV.

Bilparken har økt

– For elbilene kan dessuten innføring av ny teknologi gi høyere utskiftningstakt og påvirke eierskifter av eldre elbiler. Stikkord her kan være rekkevidde og ladetid, legger han til.
– At vi har fått flere eierskifter er en naturlig konsekvens av at vi har fått stadig flere biler. I perioden fra 2000 til 2023 er personbilparken øket med ca. 1 million biler. I samme periode er antall innbygger økt med drøyt en million, til ca. 5,5 millioner.

Litt roligere i år

– Et antall eierskifter rundt 500.000, som vi nå ser, er en ganske naturlig andel i forhold til hele bilparken i Norge nå. Vi tror likevel det kan bli litt roligere i år, med en noe lavere eierskifteandel av totalbestand enn vi har sett de siste årene, sier Jan Petter Røssevold.
En oversikt over antall eierskifter i forhold til total personbilpark i perioden 2000 – 2023 viser ganske stabile tall for andelen. Høyest var eierskifteandelen i 2020 og 2021 med henholdsvis 18,7 og 18,6 prosent. I 2022 var andelen 17,8 prosent, og i 2023 endte den på samme nivå. Lavest eierskifteandel var det i 2008 med 16,6

Doblet eksport

Jonathan Parr analysesjef Rebil

I Rebil har analysesjef Jonathan Parr tittet i krystallkulen, og funnet ut at det største prisfallet på de dyreste bruktbilene stort sett nå er over. (Foto: Gustav Brandbyge)

Bruktbilfirmaet Rebil Mobility publiserer nå Rebil-rapporten, med tall og fakta om bruktbilmarkedet – og spådommer for utviklingen videre. Her ser medgründer og analysesjef Jonathan Parr tilbake på et heftig 2023, preget av markante prisfall på brukte biler – og verst for de dyreste elbilene. Året ble ellers preget av dobling av eksporten av brukte biler sammenlignet med 2022, og av overraskende stabile priser for de mest økonomiske bilene, skriver Parr i innledningen.
Rebil ble stiftet i 2021, og solgte i fjor over 600 biler. Regnskapstallene er i skrivende stund ikke klare, men selskapet opplyser at omsetningen vil ende rundt 350 millioner kroner. Rebil er et Askeladden-selskap, målsettingen er å gjøre bruktbilkjøp tryggere, enklere og billigere. Mer enn halvparten av bilene er solgt digitalt, og selskapet tilbyr både henting og levering av biler på døra.

Sterk konkurranse fortsetter

Han gir også seks konkrete spådommer for hvordan bruktbilmarkedet vil utvikle seg i år.

Slik tolker han og Rebil markedsutsiktene:

 • Det største prisfallet på de dyreste bruktmodellene er over, og dyrere og nyere elbiler vil ikke falle like mye i pris i 2024 som i 2023.
 • Den sterke konkurransen på nybil fortsetter i et redusert marked. Forhandlerne vil bli kvitt utgående modeller og usolgte biler på lager. Vi forventer flere aggressive kampanjer på pris, leasing og renter i første halvår 2024.
 • Tesla vil sette ned prisene. Selskapet har en ambisjon om å vokse 50 prosent årlig. Skal Tesla klare dette, blir selskapet nødt til å kutte prisene for å få opp volumet. Når kampen mot de kinesiske produsentene tiltar i Norge, vil priskonkurransen skjerpes ytterligere.

Etterspørselen vil øke

 • Eksporten vil gå ned. Den gunstige refusjonsordningen er blitt endret fra 1. januar 2024, og det er ventet at kronen vil styrke seg i året vi er inne i.
 • Etterspørselen etter biler vil øke. Inflasjonen ser ut til å normalisere seg. Rentene er ikke lenger på vei opp. Dette vil gi positiv effekt på etterspørselen etter både nye og brukte biler.
 • Flere bruktbilforhandlere kan få økt tillit. Bilen kan ikke lenger selges «som den er». Forhandler må nå spesifisere hva som eventuelt er feil med en bil. Regelendringene vil være et viktig virkemiddel for å styrke norske forbrukeres stilling ved kjøp av bil, skriver Jonathan Parr i Rebil-rapporten
Et av verktøyene Rebil benytter for å gjøre bruktbilsalget eller -kjøpet enklere, er henting eller levering av den brukte bilen «på døra».

Et av verktøyene Rebil benytter for å gjøre bruktbilsalget eller -kjøpet enklere, er henting eller levering av den brukte bilen «på døra». (Foto: Rebil)

Du er vel medlem?

Som medlem i Klubb MECA vil du få mange gode fordeler og garantier.

 • Månedlig nyhetsbrev
 • Nyhetsbrev Elbil
 • Medlemspris på kampanjeprodukter
 • Gratis hjulskift ved service
 • EU-kontroll med medlems ekstra
 • MECA Prismatch
 • 5 års garanti på reservedeler og arbeid
 • 12 måneders fri veihjelp ved service
 • MECA konto
 • Juridisk bistand
 • Medlemsrabatt fra våre samarbeidspartnere

Som medlem i Klubb MECA har du også:

 • 10 % rabatt på alt i nettbutikken til Sportall
 • 10% rabatt på abonnement på bladet BilAutofil
 • 10 % rabatt på containere fra RagnSells.