Slik forlenger du livet til bilen din!

Slik forlenger du livet til bilen din!

Med renteøkninger, dyr strøm og høyere priser på det meste vi har bruk for, er det krevende tider økonomisk for de aller fleste. Kanskje bør bytte av bil utsettes i påvente av bedre tider?

 

Her er ekspertens beste tips:

– Du kan selv gjøre mye for å forlenge livet til bilen du allerede har, uten at det behøver å bety store ekstra kostnader, fastslår Kjell Teige, fagsjef i ProMeister Academy.

Han deler mulighetene i tre hovedområder:

 • Trafikksikkerhet – som ivaretas av myndighetene gjennom kontrollvirksomheten.

 • Driftssikkerhet – som henger sammen med service og reparasjoner på verksted

 • Komfort og miljø – som er ting du kan gjøre selv.

EU-KONTROLL ER IKKE SERVICE

– Til å passe på den tekniske siden av trafikksikkerhet, har vi her i landet et godt system for periodisk kjøretøykontroll (PKK), eller EU-kontroll, som mange kaller det. Det er viktig at man ikke slurver med dette, for slikt får konsekvenser fra politi og tilsynsmyndigheter.

Første innkalling til PKK skjer når bilen er 4 år gammel. Deretter er det kontroll annet hvert år. Det er viktig å huske på at dette ikke er noen form for service, bare en kontroll av at bilen er trygg å kjøre med, sier Kjell Teige.

– Hvordan passer vi på driftssikkerheten?

– Det gjør vi ved å følge bilens anbefalte serviceintervaller på godkjent verksted. Servicearbeid er verkstedets jobb, og er en garanti for normal funksjon i en gitt periode tid eller kjørt distanse. Dersom man slurver med serviceintervallene, kan dette gi svært uønskede følger. Å hoppe over en service kan for eksempel øke risikoen for uforutsette tekniske uhell på den lange ferieturen.

Skitten bil på snødekt vei«PANSERSKREKK» KAN BLI VELDIG DYRT
– Da gjenstår egeninnsatsen?

– Ja, og den er også viktig – blant annet for at bilen ikke skal tape seg unødig mye i verdi.

«Panserskrekk» kan bli veldig dyrt, sier Kjell Teige, som anbefaler disse punktene for eget bidrag til lengre liv for bilen:

 • Rengjøring inn- og utvendig. Bilene kjører i mye saltsvineri i vinterhalvåret, så vask er viktig – gjerne ukentlig. Glem ikke støvsuging og renhold innvendig! Polering 1-2 ganger i året bør følge med.
 • Pakninger i dør- og lukeåpninger og låser må også passes på.
 • Etterfylling av væske: Pass på nivået på spylevæske og motorolje. Vær nøye med etterfylling av motorolje – for mye er like galt som for lite! Kjølevæske er dessuten viktig å passe på.
VÆR PÅ VAKT MOT LEKKASJER 
Se etter lekkasjer av og til – både under panseret, og på garasjegulvet under bilen. Oppdager du noe sånt, må bilen på verksted.
 • Varsellampe som lyser på bilen Varsellamper må tas på alvor. Dersom en varsellampe lyser, er det som regel en grunn til dette. Å overse det, kan bli dyrt! Husk at røde varsellamper normalt betyr STOPP!
 • Kontroller regelmessig at utvendige lamper lyser som de skal. Skift om nødvendig.
 • Bremser. Vær oppmerksom på forandringer ved bremsene. Se også etter rustdannelse på bremseskivene. Forandringer kan være at bilen drar mot en side ved bremsing – eller det kan være ulyder, vibrasjoner, ujevn bremseeffekt og lignende. Opplever man slikt, bør det sjekkes nærmere på verksted. Rustdannelse på bremseskiver er også sånt man kan oppdage eller se selv, og som bør vurderes av verksted.
 • Felger. Vær nøye med rengjøring av lettmetallfelgene, og vær på vakt etter skader.
 • Klimaanlegg må også ha vedlikehold. Spesielt viktig nå, siden all elektronikk er med på å skape dårligere innemiljø i bilen.
 • Også dekk trenger ettersyn – og jevnlig kontroll av lufttrykk. Både for mye og for lite luft er uheldig, og kan øke drivstofforbruket merkbart – i tillegg til at kjøreegenskapene blir dårligere.
Å LESE INSTRUKSJONSBOKEN ER EN GOD INVESTERING!
 • Instruksjonsboken er et nyttig dokument. Ofte ligger den elektronisk i bilens multimediasystem. Instruksjonsboken er viktig for å kunne utnytte bilene komfortfunksjoner og tekniske funksjoner best mulig – blant annet klimaanlegg og multimedia. I instruksjonsboken stå det også mye om elementært vedlikehold av bilen. Eksempel på dette er vask og stell av hjul og dekk, og hvorfor det er viktig å polere bilen etter vinteren.

– Å følge opp disse enkle punktene er et godt bidrag til et enklere, lengre og mer problemfritt liv for bilen, sier Kjell Teige, som ser med bekymring på at folks kunnskaper om bil er synkende:
– Ja, dessverre.
– Vi ser stadig oftere folk som ikke bytter dekk, og som ikke skifter eller etterfyller olje når de burde. Mange kunne hatt godt av oppfriskningskurs slik vi hadde en del av på 1980- og 1990-tallet, avslutter Promeister Academy’s fagsjef.

Når er fristen for EU-kontroll på din bil?

Skriv inn registreringsnummer på bilen din nedenfor og sjekk PKK fristen for din bil.