AC-reparasjon

Et rent og effektivt klimaanlegg er viktig for å gjøre bilturen så komfortabel som mulig, og bidrar dermed til trafikksikkerheten.

Vi kan både feilsøke, reparere, utføre service eller bare rengjøre AC-anlegget i bilen din.

Bestill time

Hvordan er luften i din bilkupé?

Gjennom årets sesonger varierer både temperaturen og luftfuktigheten, og det utsetter klimaanlegget for store påkjenninger. Derfor bør klimaanlegget sjekkes jevnlig for å forsikre deg om at bilen ikke blir en badstue i sommervarmen, eller at bakterier og muggsopp irriterer øyne og luftveier. For allergikere kan et dårlig vedlikeholdt klimaanlegg være årsak til store plager.

Bestill gjerne service av klimaanlegget i forbindelse med EU-kontroll eller vanlig service. Ofte er nemlig dette ikke inkludert i bilprodusentens service-spesifikasjoner.

Feilsøking og reparasjon

Kommer det ikke kald luft ut av klimaanlegget eller er temperaturen ujevn i bilen? La et av våre AC-sertifiserte bilverksteder undersøke og fikse klimaanlegget ditt dersom du mistenker at det ikke fungerer slik det skal.

Kommer det ikke kald luft ut av klimaanlegget?

Dette er inkludert:

  • Undersøkelse av bilens klimaanlegg
  • Reparasjon av enkle feil
  • Etterfylling med godkjent kjølemiddel (hvis nødvendig) etter at vi har sikret at det ikke er lekkasjer
  • Resirkulering av gammelt miljøfarlig kjølemiddel

Ved større feil sørger vi for å bestille deler og ny time for utbedring av feil.

Noen vanlige spørsmål om AC service

Hvorfor trenger bilen AC service?

Air condition anlegget, regulerer klimaet i bilen din, altså nedkjøling, varme og ventilasjon. Alle klimaanlegg lekker litt; 5 – 10 % pr. år, og det forringer kapasiteten til anlegget.

Gamle, tørre og sprukne tetninger kan føre til større lekkasjer. Går det lang tid uten påfylling av kjølemiddel, øker belastningen på AC-kompressoren, og til slutt kan kompressoren havarere.

Hvis klimaanlegget ikke har vært i bruk om vinteren, vil det samle seg skitt og fukt, som igjen kan føre til at bakterier og muggsopp blåses inn i kupéen når anlegget slås på om våren.

Hvordan utføres en AC service?

Bilverkstedet tømmer systemet for kjølemiddel, rengjør det og sjekker for eventuelle lekkasjer. Deretter fylles systemet med kjølemiddel igjen.

Hvor ofte behøver bilen en AC-service

Service på klimaanlegget bør utføres minst hvert annet år, men er ofte ikke inkludert i den vanlige service-spesifikasjonen fra bilfabrikken, og må derfor bestilles spesielt.

Hva koster en AC service

Prisen på en EU-kontroll kan variere noe fra hvor i landet du er og til hvilket av våre bilverksteder du velger.

I vår bookingportal kan du enkelt finne riktig pris på ditt nærmeste MECA bilverksted.

Legg inn registreringsnummer og kilometerstand, velg Tjeneste og velg Bilverksted.