MECA Distrubisjon

Effektiv distribusjon

Sikre og raske leveranser er en viktig del av MECAs virksomhet. Våre kunder skal kunne stole på at vi leverer riktige produkter i rett tid og til riktig kostnad, uansett om det bestilte produktet kommer fra vårt sentrallager eller fra en lokal avdeling. For å sikre største mulige leveringssikkerhet, har MECA-konsernet et sentrallager i Eskilstuna i Sverige samt et nasjonalt lager på Gjøvik. Gjennom våre lokale avdelinger betjener vi kundene på dagtid, og fra våre sentrale og nasjonale lagre leverer vi over natten.

Et strategisk plassert sentrallager
Sentrallageret er vår skandinaviske plattform. Den aktive lagerflaten er ca. 9 000 kvadratmeter og den totale lagerflaten er 12 500 kvadratmeter, hvilket tilsvarer ca. halvannen fotballbane i flate. På sentrallageret er det i dag ca. 50 000 lagerlagte artikler. Lagerets totale volum tilsvarer rundt 1 000 fullastede trailere. Lageret er et resultat av et grundig effektiviseringsarbeid. Den høye automatiseringsgraden reduserer risikoen for feilplukking og sikret at riktig kunde får riktige produkter til riktig tidspunkt. En forretning alle vinner på.

Nasjonalt ekspresslager
På Gjøvik har vi nasjonalt ekspresslager som ivaretar rask tilgang av varer til det norske markedet. Lageret er på 3 500 kvadratmeter, og inneholder ca 45 000 ulike artikler. Distribusjon ut fra ekspresslageret har fokus på sene opphentingstider og tidlige utleveringstider hos mottaker. Lageret er bemannet fra klokken 07.00 til klokken 21.00, og ekspederer ca 4 000 plukkrader daglig.