MECA support

Hjelp i alle situasjoner

For at produksjonene på verkstedet skal foregå mest mulig effektivt også når det oppstår tekniske utfordringer, tilbyr vi Teknisk Support og Hotline støtte til alle MECA verksteder.


Med Teknisk Support menes hjelp med en responstid på 24 timer, mens med Hotline tjenesten får du hjelp umiddelbart. Support og Hot Line tjenestene besvares av erfarne teknikere med lang reparasjonserfaring og god kjennskap til ulikt verkstedutstyr og forskjellige bilmerker.


Tjenestene er tilgjengelige pr. telefon og e-post.