MECA samarbete

Best blir man ved hele tiden å ville bli bedre

Den tekniske utviklingen går stadig raskere i verkstedbransjen. Derfor er kompetanseutvikling en av hjørnestenene i MECA. Som MECA-verksted får du tilgang til all kunnskap du trenger for å følge med på utviklingen og feilsøke, lokalisere og rette feil på en praktisk, rask og lønnsom måte. MECA har ansatt egne undervisere med ett eneste formål – å forsyne våre verkstedpartnere med nøyaktig den kunnskap og videreopplæring de trenger. Ikke alle gjør det, men vi ser det som en selvfølge.

Alle våre undervisere er selv teknikere med solid utdanning innenfor sitt område, hvilket gir dem en unik kompetanse. Foruten å ta seg av opplæring gir de også support til våre kjedeverksteder. De er altså ikke bare dyktige undervisere, de er også klar over de spørsmål som dukker opp i det daglige arbeidet på et verksted.


Behovstilpassede kurs med egne teknikere

Den kompetanseutviklingen du får gjennom MECA bygger på behovstilpassede opplæringspakker med kurs i avansert bilelektronikk, diesel og bensin, innsprøyting, mekaniske  systemer og mye mer. Kursvirksomheten skjer nær verkstedet ditt for å minimere reisetid, reisekostnader, overnattinger og fravær fra jobben.


For å sikre at ditt verksted er oppdatert innen den tekniske utviklingen, må du forplikte deg til å delta på kurs minst to ganger per år. Samtlige kurs er utarbeidet i samarbeid med noen av verdens ledende leverandører til bilindustrien. Dette sikrer kontinuerlig oppdaterte opplæringsprogrammer og den nyeste kurslitteraturen innenfor hvert fagområde.


Kontinuerlig oppdatert kurstilbud

Vi har kurs innen flere områder som berører virksomheten din.  Kurstilbudet består av elektronikk, måleteknikk, motorstyring, innsprøytingssystemer, sikkerhetssystemer, datanettverk, avgassanalyse, styringsgeometri og mye mer. Hvert år gjennomfører vi nye oppdateringskurs med kjøretøytekniske nyheter og programoppdateringer.


Kurs innen flere områder av driften

Det å lykkes med å drive et moderne bilverksted i dag, krever mer enn å være en dyktig bilmekaniker. Vi ønsker å bidra til at ditt verksted både skal ha god inntjening og være en god arbeidsplass i lang tid fremover. Derfor tilbyr vi også kurs innen bedriftsledelse, økonomi og kundebehandling, i nært samarbeid med B.I.


Smidig læring med e-learning

Som et supplement til vår ordinære kursvirksomhet har MECA utviklet bransjens mest moderne e-learningplattform. Her kan du i ditt eget tempo, når du selv vil, ta del av kurs som inneholder teori blandet med praktiske oppgaver. Kursmateriellet bygger på 3D-animasjoner og interaktive modeller der du får i oppdrag å måle, justere og regulere. Er det noe du trenger å repetere, er det bare å gå tilbake og gjennomgå leksjonen en gang til. Vårt utdanningssystem inneholder mange simuleringer og interaktive øvelser, hvilket gir en svært virkelighetstro og morsom læring.


KSV - Riktig kurs, til riktig person, i rett tid

Forkortelsen KSV står for kompetansesikringsverktøy og er enda en innovasjon fra MECA innenfor det viktige området kompetanseutvikling. KSV er et dynamisk, nettbasert verktøy for å fastslå ulike mekanikeres kompetansenivå innen forskjellige deler av bilteknologien. Med hjelp av resultatene kan MECA hele tiden videreutvikle sitt kursprogram og tilby skreddersydde opplæringsplaner på individuelt nivå. Tekniske ledere og verkstedeiere kan bruke systemet for å sikre det samlede kompetansenivået. KSV er også et godt verktøy for å teste kompetansen ved rekruttering av nye mekanikere.


Meld din interesse for MECA-konseptet her