MECA markedsføring

Trapp opp markedsføringen

Som MECA-verksted har du langt større gjennomslagskraft enn som enkeltstående verksted. Du kan dra nytte av en omfattende markedsførings- og profileringspakke, samt en rekke smidige tjenester som hjelper deg å pleie eksisterende kunder – og skaffe nye. Å være en del av MECA-kjeden skaper fordeler for alle. Hvert enkelt verksted drar nytte av MECAs sterke varemerke og gode rykte, samtidig som hver godt utført verkstedjobb styrker hele kjeden ytterligere. Et fellesskap som alle vinner på, inklusive bileieren.

Riksdekkende aktiviteter

Hvert år lages det en sentral markedsføringsplan ut fra et felles mål og våre kjedeverksteders innspill. Den riksdekkende markedsføringen legges til brede kanaler som TV og radioreklame, men vi målgruppetilpasser også innsatsen og bruker direktereklame og e-post.


Vi legger til rette for at de nasjonale kampanjene kan følges opp med lokal markedsføring for det enkelte verkstedet. Alt for å få best mulig resultat ut av innsatsen. I tillegg er MECA naturligvis hele tiden til stede både i fagpresse og på Internett.


En tydelig og konsekvent profil

MECAs profilprogram sikrer varemerkets identitet slik at bileieren får et sterkt og samlet bilde av kjeden. Vi tilbyr et fleksibelt profileringsprogram for verkstedene der det inngår flagg, fasadeskilt, søyler, portal, henvisningsskilt med mer. Innenfor dørene skal bileieren møte et MECA-profilert kundemottak og verkstedlokaler malt i MECAs farger. Vi hjelper gjerne til med å tegne ut ferdige forslag til deg.


I tillegg har vi et omfattende program med profilartikler, alt fra penner, kaffekopper, capser og servicebøker, til et komplett sortiment av fritidstøy og arbeidstøy fra en av Skandinavias ledende leverandører.


Verktøy for lokal markedsføring

Samarbeidet innen MECA stiller store krav til informasjonsflyt og kommunikasjon mot alle de lokale kjedeverkstedene. Dette løser vi ved hjelp av MECA Ekstranett, som er et viktig ledd i informasjonskjeden og markedsføringsarbeidet. Med egne påloggingsopplysninger til MECA Ekstranett får du tilgang til all grunnleggende informasjon du trenger, opplysninger om innkjøpsavtaler, kampanjer og andre aktiviteter. Her bestiller du plakater, trykksaker, skilt og profilert arbeidstøy. Du kan lage annonser, brosjyrer, postkort, visittkort med mer i MECA Markedsverktøy..


PKK innkalling

MECA har utviklet et unikt et system for innkalling til Periodisk kjøretøykontroll.  Etter avtale sendes innkallingen til eiere av biler i ditt nærområde samt eget kunderegister i forkant av fristen. Dette er en unik måte å få kontakt med nye kunder, og noe MECA er alene om på ettermarkedet.