Ren og frisk luft i bilen

Et rent og effektivt klimaanlegg er viktig for å gjøre bilturen så komfortabel som mulig, og bidrar dermed til trafikksikkerheten.

Vi kan både feilsøke, reparere, utføre service eller bare rengjøre AC-anlegget i bilen din.

Bestill time

Hvordan er luften i din bilkupé?

Gjennom årets sesonger varierer både temperaturen og luftfuktigheten, og det utsetter klimaanlegget for store påkjenninger. Derfor bør klimaanlegget sjekkes jevnlig for å forsikre deg om at bilen ikke blir en badstue i sommervarmen, eller at bakterier og muggsopp irriterer øyne og luftveier. For allergikere kan et dårlig vedlikeholdt klimaanlegg være årsak til store plager.

Bestill gjerne service av klimaanlegget i forbindelse med EU-kontroll eller vanlig service. Ofte er nemlig dette ikke inkludert i bilprodusentens service-spesifikasjoner.

Feilsøking og reparasjon

Kommer det ikke kald luft ut av klimaanlegget eller er temperaturen ujevn i bilen? La et av våre AC-sertifiserte verksteder undersøke og fikse klimaanlegget ditt dersom du mistenker at det ikke fungerer slik det skal.

Dette er inkludert:

 • Undersøkelse av bilens klimaanlegg
 • Reparasjon av enkle feil
 • Etterfylling med godkjent kjølemiddel (hvis nødvendig) etter at vi har sikret at det ikke er lekkasjer
 • Resirkulering av gammelt miljøfarlig kjølemiddel

Ved større feil sørger vi for å bestille deler og ny time for utbedring av feil.

 

AC service

Klimaanlegget mister kjølekapasiteten over tid. La oss sjekke klimaanlegget dersom du merker at det begynner å miste kjølekapasiteten. Da reduserer du risikoen for at dyre komponenter blir skadet og må skiftes ut. Vi undersøker tilstanden på bilens klimaanlegg og gir deg et tilbud på hvor mye det vil koste å fikse det – om nødvendig.

Dette er inkludert:

 • Kontroll av mengden kjølemiddel
 • Kontroll av klimaanleggets funksjoner og komponenter
 • Trykktesting av systemet
 • Funksjonstest av kompressor
 • Test av kondensatorvifte
 • Test av tilstand på drivreimene
 • Trykktesting og lekkasjetest

AC rengjøring

Lukter bilens viftesystem vondt når du starter bilen? Da er det sannsynligvis på tide å rengjøre klimaanlegget. En bil som ofte står parkert ute eller hovedsakelig kjøres korte avstander kan trenge rengjøring oftere ettersom skitt, bakterier og kondens kan forårsake en ubehagelig lukt. Bestill time, så hjelper vi deg!

Dette er inkludert:

 • Rengjøring og desinfisering av klimaanleggets fordamper
 • Fjerning av støv, bakterier, pollen og nikotin for å redusere risikoen for allergiske reaksjoner
 • Fjerning av ubehagelig lukt som kan ha satt seg i bilen
 • Ozonbehandling om nødvendig

Noen vanlige spørsmål om air condition

Hvorfor trenger bilen AC service?

Air condition anlegget, regulerer klimaet i bilen din, altså nedkjøling, varme og ventilasjon. Alle klimaanlegg lekker litt; 5 – 10 % pr. år, og det forringer kapasiteten til anlegget.

Gamle, tørre og sprukne tetninger kan føre til større lekkasjer. Går det lang tid uten påfylling av kjølemiddel, øker belastningen på AC-kompressoren, og til slutt kan kompressoren havarere.

Hvis klimaanlegget ikke har vært i bruk om vinteren, vil det samle seg skitt og fukt, som igjen kan føre til at bakterier og muggsopp blåses inn i kupéen når anlegget slås på om våren.

Hvordan utføres en AC service?

Verkstedet tømmer systemet for kjølemiddel, rengjør det og sjekker for eventuelle lekkasjer. Deretter fylles systemet med kjølemiddel igjen.

Hvor ofte behøver bilen en AC-service

Service på klimaanlegget bør utføres minst hvert annet år, men er ofte ikke inkludert i den vanlige service-spesifikasjonen fra bilfabrikken, og må derfor bestilles spesielt.