MECA EU kontroll

Nye regler for EU-kontroll

2019-02-18

Fra februar 2019 vil siste siffer i registreringsnummeret ikke lenger bestemme kontrolltidspunktet. Nå vil kontrollfristen bestemmes av dato for førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret ditt.

For de fleste bileiere betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll.

Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll. Den fristen du har gjelder til det gjennomføres en ny kontroll

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7 500 kg skal inn hvert år. 

Les mer...