Pressemelding MECA Tores Auto

MECA Norway AS inn som hovedeier i Tores Auto

2019-11-19

MECA Norway AS har inngått avtale med Tores Eiendommer AS og Odd Tore Haarvei samt S Myrdal Holding AS og Sveinung Myrdal om kjøp av 51% av aksjene i selskapet som driver 8 verksteder i Bergensregionen.

MECA er i dag hovedleverandør til verkstedkjeden, og da det kom signaler om at selskapet skulle selges, var det naturlig å gå i dialog. Etter en lengre periode med samtaler ble partene enige om at MECA trer inn som hovedaksjonær. Verkstedene er en betydelig kunde hos MECA, som ønsket å sikre denne omsetningen videre.

«Vi ser frem til å være med å videreutvikle de allerede godt drevne verkstedene i Tores Auto.» sier adm. dir. Torhild Barlaup. «Gjennom vårt eierskap vil vi få ytterligere innsikt i verksteddrift og vi ønsker å bruke denne kunnskapen til å bli en enda bedre samarbeidspartner for våre verkstedkunder.» «Virksomheten skal driftes videre uten større endringer under samme navn. Det gjøres heller ikke personalmessige endringer annet enn at representanter fra MECA Service vil være med i driften av selskapet gjennom styrerepresentasjon».

Odd Tore Haarvei uttaler: Vårt hovedfokus er å sikre og utvikle arbeidsplassene til alle våre dyktige medarbeidere de neste 10-årene som kommer. Vi har en klar formening om hvordan bransjen vår kommer til å utvikle seg fremover og har derfor i lengre tid vært på leting etter den riktige partneren som kan hjelpe oss til å videreutvikle vårt konsern slik at vi i fremtiden fortsatt kan være en betydningsfull aktør innen vår bransje. Med MECA som hovedeier føler vi oss sikre på at vi nå har funnet den riktige løsningen.»