PKK

EU-kontroll - Periodisk kjøretøykontroll 

Hensikten med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) som er den korrekte benevnelsen, er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Statens vegvesen sender ikke lenger ut innkalling til kontroll av kjøretøy. Du må selv følge med og avtale tid for kontrollen, slik at bilen din blir kontrollert og godkjent før utløpet av fristen. MECA bilverksteder er godkjent for å utføre EU-kontroll. Våre mekanikere har kompetanse og utstyr som tilfredsstiller de krav som din bilprodusent forventer.

Finne fristen for din bil?
Bruk boksen til høyre på siden og skriv inn bilens registerings nummer!

Hvem utfører EU-Kontroll?
Kontrollen får du gjennomført hos kontrollorganer som er godkjent av Statens vegvesen. MECA bilverksteder er godkjent for å utføre EU-kontroll.

Når skal bilen kontrolleres?
Kontrollmåneden bestemmes av siste siffer på kjøretøyets registreringsnummer.

1 som siste siffer framstilles i januar               6 som siste siffer framstilles i juni

2 som siste siffer framstilles i februar             7 som siste siffer framstilles i november

3 som siste siffer framstilles i mars                 8 som siste siffer framstilles i august

4 som siste siffer framstilles i april                  9 som siste siffer framstilles i september

5 som siste siffer framstilles i mai                   0 som siste siffer framstilles i oktober

Kjøretøyet kan kontrolleres inntil fire måneder i forkant av kontrollmåneden

 

Her er noen linker til nettsteder hvor du kan lese mer detaljert om forskriften

FOR 2009-05-13 nr 591: Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

Direktiv 2009/40/EF

Hva er nytt? Om EU-kontroll og verksteder, 1. juli 2009 (pdf)