EUkontroll

EU-kontroll - Periodisk kjøretøykontroll

Hensikten med EU-kontrollen eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) som er den korrekte benevnelsen, er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

MECA bilverksteder er godkjent for å utføre EU-kontroll. Våre mekanikere har kompetanse og utstyr som tilfredsstiller de krav som din bilprodusent og Statens vegvesen forventer.

NÅR SKAL BILEN KONTROLLERES?

Fra februar 2019 er det ikke lenger siste siffer i registreringsnummeret som bestemmer kontrolltidspunktet. Kontrollfristen bestemmes nå av dato for førstegangsregistrering og dato for siste godkjente kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret ditt. For de fleste bileiere betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil, så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll.

Det er ikke slik at alle biler plutselig fikk ny frist i februar 2019. Den nye ordningen fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll. Den fristen du har, gjelder inntil kontrollen gjennomføres. Da vil neste frist bestemmes ut i fra den.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag. Det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7 500 kg skal inn hvert år. 

FINNE FRISTEN FOR DIN BIL? 
iI boksen nederst på denne siden kan du skrive inn bilens registeringsnummer, og du vil få frem bilmerke og -type, samt fristdato for din neste EU-kontroll!

HVEM UTFØRER EU-KONTROLL?
Kontrollen får du gjennomført hos kontrollorganer som er godkjent av Statens vegvesen. MECA bilverksteder er godkjent for å utføre EU-kontroll. 

Vi har lagt inn noen linker helt nederst på siden. Disse er til nettsteder hvor du kan lese mer detaljert om forskriften. 

Obs: Fra 2021 er det også krav om kontroll av traktorer med hastighet over 40 km/t. Disse traktorene skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, og reglene gjelder traktorer som hovedsakelig brukes til transport eller arbeid på offentlig vei. Har du traktor som kun brukes på offentlig vei i egentransport i primærnæring, kan du få unntak fra kravet om kontroll.